Vítejte na stránkách obce Obec Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Libotov

2. Důvod a způsob založení

Obec Libotov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

3. Organizační struktura

Organizační struktura je k dispozici v sekci úřad - popis úřadu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Libotov
Libotov 80
544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Libotov
Libotov 80
544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 18:00 - 19:00

4.4 Telefoní čísla

Obecní úřad:   +420 737 558 826
Ostatní telefonní kontakty naleznete v sekci kontakty.

4.5 Adresa internetové stránky

www.libotov.cz
www.facebook.com/libotov

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Libotov
Libotov 80
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentůjak v listinné, tak i elektronicko podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - poskytování informací, příjem podání

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec.libotov@tiscali.cz

4.8 Datová schránka

zsxa6xn

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

28629601/0100

6. IČ

00578193

7. DIČ

Obec není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Program rozvoje obce je k dispozici v sekci úřad - program rozvoje obce
Územní plán je k dispozici v sekci úřad - územní plán

8.2. Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro žádosti o informace je k dispozici v sekci úřad - poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Libotov
Libotov 80
544 01 Dvůr Králové nad Labem

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v pondělí 18:00 - 19:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email obec.libotov@tiscali.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používanéí předpisy


Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

zákon č.   20/2004  Sb. vodní zákon

zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

zákon č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení

zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

11.2  Vydané právníé předpisky

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky


Zápisy z jednání zastupitelstva obce a usnesení je k dispozici v sekci úřad - zápisy ze zasedání 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebním úhrad za poskytování informací je k dispozici v sekci úřad - poskytování informací, příjem podání

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
  vzor-licencni-smlouvy.pdf (217 kB)

13.2 Výhradní licence

Více informací je k dispozici v sekci úřad - poskytování informací, příjem podání

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - poskytování informací, příjem podání

publikováno: 27. 5. 2021 19:12, OI Admin

Novinky z úřadu

publikováno: 7. 5. 2023

Územní plán Libotov

Úřad
Pozvánka na ZO
Úřad

publikováno: 14. 6. 2021

Pozvánka na ZO

  • začíná v pondělí 21. 6. 18:00 - končí v
  • Obecní úřad

publikováno: 10. 6. 2021

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158
Hasiči - Hořice950 511 385
Hasiči - Jičín950 510 311
Policie ČR Hořice974 533 701
Hasiči Úřad

publikováno: 27. 5. 2021

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
Pozvánka na schůzi ZO
Úřad

publikováno: 20. 5. 2021

Pozvánka na schůzi ZO

  • začíná ve čtvrtek 17. 12. 18:00 - končí v
  • Obecní úřad