Mateřská škola

Mateřská škola se nachází uprostřed obce Libotov. Krásná příroda v okolí láká k vycházkám a poznávání. Vlastními prožitky se děti nenásilnou formou učí. Pobyt dětí v mateřské škole zpestřujeme různými akcemi. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Hankově domě, pernamentka do ZOO ve Dvoře Králové n/L umožňuje našim nejmenším pozorovat exotická zvířata v různém ročním období, navštěvujeme výstavy, pořádáme exkurze, výlety, besídky pro rodiče, vystupujeme pro veřejnost.

Naše mateřská škola je jednotřní. Snažíme se, aby děti v naší školičce byly spokojené a cítily se jako doma. Tomu napomáhá nejen stavební řešení budovy, kde je mateřská škola umístěna, ale i režim dne a jeho pružnost. Děti mají možnost volného pohybu po budově školy, mohou si samy zvolit, zda se do připraveného programu zapojí, je přihlíženo k individuálním potřebám jednotlivých dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti ve všech směrech – při hygieně, oblékání a svlékání, při jídle. Do školky docházejí děti nejen z Libotova, ale dojíždějí i z Hřibojed, Litíče, Dubence, Vilantic i nedalekého Dvora Králové n/L. Protože jsme jednotřídka, tráví spolu většinu části dne děti ve věkovém rozmezí 2,5 – 6 let. Velkou výhodou tohoto věkového složení dětského kolektivu je, že se děti učí ohleduplnosti a navzájem si pomáhají. Starší děti pomáhají a starají se o ty mladší stejně jako v rodině a ty mladší se snaží svým starším kamarádům vyrovnat.

V mateřské škole pracují 3 zaměstnankyně. Obě učitelky, které se po dobu pobytu dětí v MŠ o ně starají a odborně je vedou, jsou kvalifikované s dlouholetou pedagogickou praxí. Děti jsou vzdělávány ve všech směrech, hlavní zaměření mateřské školy je na jazykovou a hudební výchovu. I paní kuchařka se o děti dobře stará a výborně jim vaří. Děti do jídla nenutíme, ale chuť ostatních i menší jedlíky zláká k ochutnání. A tak se v průběhu roku z dětí stávají velcí jedlíci, kteří neohrnou svůj nosík ani nad špenátovou či drožďovou pomazánkou.


Kontakty

O děti se starají: Bc. Barbora Menclová , Jana Hlavová a Ilona Pečenková

Telefon: 735 039 170

e-mail: ms.libotov@seznam.cz

Adresa: Mateřská škola, Libotov
Libotov 11
544 01 Dvůr Králové n/L

aktualizováno: 19. 11. 2020 19:23, Filip Kraus