Vítejte na stránkách obce Obec Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází uprostřed obce Libotov. Krásná příroda v okolí láká k vycházkám a poznávání. Vlastními prožitky se děti nenásilnou formou učí. Pobyt dětí v mateřské škole zpestřujeme různými akcemi. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Hankově domě, pernamentka do ZOO ve Dvoře Králové n/L umožňuje našim nejmenším pozorovat exotická zvířata v různém ročním období, navštěvujeme výstavy, pořádáme exkurze, výlety, besídky pro rodiče, vystupujeme pro veřejnost.

Naše mateřská škola je jednotřní. Snažíme se, aby děti v naší školičce byly spokojené a cítily se jako doma. Tomu napomáhá nejen stavební řešení budovy, kde je mateřská škola umístěna, ale i režim dne a jeho pružnost. Děti mají možnost volného pohybu po budově školy, mohou si samy zvolit, zda se do připraveného programu zapojí, je přihlíženo k individuálním potřebám jednotlivých dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti ve všech směrech – při hygieně, oblékání a svlékání, při jídle. Do školky docházejí děti nejen z Libotova, ale dojíždějí i z Hřibojed, Litíče, Dubence, Vilantic i nedalekého Dvora Králové n/L. Protože jsme jednotřídka, tráví spolu většinu části dne děti ve věkovém rozmezí 2,5 – 6 let. Velkou výhodou tohoto věkového složení dětského kolektivu je, že se děti učí ohleduplnosti a navzájem si pomáhají. Starší děti pomáhají a starají se o ty mladší stejně jako v rodině a ty mladší se snaží svým starším kamarádům vyrovnat.

V mateřské škole pracují 3 zaměstnankyně. Obě učitelky, které se po dobu pobytu dětí v MŠ o ně starají a odborně je vedou, jsou kvalifikované s dlouholetou pedagogickou praxí. Děti jsou vzdělávány ve všech směrech, hlavní zaměření mateřské školy je na jazykovou a hudební výchovu. I paní kuchařka se o děti dobře stará a výborně jim vaří. Děti do jídla nenutíme, ale chuť ostatních i menší jedlíky zláká k ochutnání. A tak se v průběhu roku z dětí stávají velcí jedlíci, kteří neohrnou svůj nosík ani nad špenátovou či drožďovou pomazánkou.


Kontakty

O děti se starají: Bc. Barbora Menclová , Jana Hlavová a Ilona Pečenková

Telefon: 735 039 170

e-mail: ms.libotov@seznam.cz

Adresa: Mateřská škola, Libotov
Libotov 11
544 01 Dvůr Králové n/L

publikováno: 19. 11. 2020 19:23, Filip Kraus