Vítejte na stránkách obce Obec Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Program rozvoje obce Libotov je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.

Vytváří oporu v odborných analýzách, utřídí priority, a návrhy řešení. Písemná podoba priorit a cílů usnadní jejich plnění, určí cestu směřující k prosperitě obce a uspokojení potřeb jejich obyvatel. Program rozvoje obce může také přispět k lepšímu využití finančních prostředků. Je důležitým dokumentem při získávání dotací potřebných k uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Obec Libotov neměla dosud zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil rozvojové aktivy a byl závazným dokumentem. Program rozvoje obce se tak stane komplexním konceptem, který je pro řízení obce i pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti nezbytným azásadním dokumentem.

Strategický plán rozvoje obce je vsouladu se strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Vize Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů samotné obce a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká kvalita života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury regionu, jsou integrovány do plánu rozvoje. Plán rozvoje obce Libotov je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2019 týmem zastupitelstva obce Libotov ve složení:

Starostou: Mgr., Bc. Filipem Krausem

Místostarostou: Vladimírem Švábou

Metodik DSO Hustířanka: Ilona Čepelková

Byl tvořen za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366. 

Celý dokument je k dispozici zde:
Program rozvoje obce.pdf (2 MB)

publikováno: 10. 2. 2021 20:38, OI Admin

Novinky z obce

publikováno: 30. 12. 2023

Stavební úpravy MŠ Libotov

Obec

publikováno: 13. 7. 2023

Dětské hřiště v obci Libotov

Obec

publikováno: 7. 5. 2023

Dotace

Dotace můžete prohlížet v menu napravo

Obec

publikováno: 22. 12. 2022

Stromořadí do obce Libotov

Stromořadí do obce Libotov

5. listopadu 2022 proběhla komunitní výsadba nových stromů v alejích na území naší obce. Celkem bylo vysázeno 130 ks stromů, konkrétně 80 třešní do aleje směrem na Dvůr Králové a 50 jabloní do aleje na Hřibojedy. Výsadby za dohledu odborné firmy se zúčastnilo celkem 16 dobrovolníků z Libotova. Celou akci financovala Nadace ČEZ částkou 148 200 Kč. Všem velmi děkujeme.

Obec
obrázek nenalezen
Obec Volný čas

publikováno: 1. 11. 2022

Akce Listopad 2022

  • začíná v sobotu 5. 11. 00:00 končí v sobotu 26. 11. 00:00