Program rozvoje obce Libotov je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.

Vytváří oporu v odborných analýzách, utřídí priority, a návrhy řešení. Písemná podoba priorit a cílů usnadní jejich plnění, určí cestu směřující k prosperitě obce a uspokojení potřeb jejich obyvatel. Program rozvoje obce může také přispět k lepšímu využití finančních prostředků. Je důležitým dokumentem při získávání dotací potřebných k uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Obec Libotov neměla dosud zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil rozvojové aktivy a byl závazným dokumentem. Program rozvoje obce se tak stane komplexním konceptem, který je pro řízení obce i pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti nezbytným azásadním dokumentem.

Strategický plán rozvoje obce je vsouladu se strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Vize Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů samotné obce a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká kvalita života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury regionu, jsou integrovány do plánu rozvoje. Plán rozvoje obce Libotov je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2019 týmem zastupitelstva obce Libotov ve složení:

Starostou: Mgr., Bc. Filipem Krausem

Místostarostou: Vladimírem Švábou

Metodik DSO Hustířanka: Ilona Čepelková

Byl tvořen za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366. 

Celý dokument je k dispozici zde:
Program rozvoje obce.pdf (2 MB)

aktualizováno: 10. 2. 2021 20:38, OI Admin

Novinky z obce

Obec Volný čas

aktualizace galerie: 20. 5. 2021

Čarodějnice 2021

  • OI Admin

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje:

Oficiální název:
Obec Libotov

Přidružené části:
Malý Libotov

Obec

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Libotov je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.

Obec
Obec

aktualizace galerie: 10. 2. 2021

Libotov v zimě

  • OI Admin

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Ortografický snímek

Obec

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Libotov z ptačí perspektivy

Obec