Dotace měla dvě části:

I. Vybudování dětského hřiště + II. Úprava WC v Mateřské škole Libotov

Dětské hřiště je součástí sportovního areálu obce, které nyní jako celek umožňuje sportovní a herní využití dětí a rovněž slouží dětem místní Mateřské školy. Sportovní areál se nachází blízko cyklostezky a je k dispozici široké, sportovní veřejnosti.
Výdaje na dětské hřiště činily celkem 273 967,--( z toho investiční Kč 263 160,--; neinvestiční Kč 10 807,--).

II. Úprava WC v Mateřské škole Libotov

V rámci rozšíření kapacity WC v budově mateřské školy byly realizovány investiční výdaje na technické zhodnocení budovy. To spočívalo v zbudování nového zádveří, zakoupení nových shrnovacích dveří, v montáži nových radiátorů a pisoárů včetně nových rozvodů, obklady kolem pisoárů.
Součástí prací byly také neinvestiční výdaje, které spočívaly ve výměně oken, okna dřevěná za okna plastová).
Výdaje týkající se rozšíření WC činily celkem 127 177,-- ( z toho investiční Kč 114 097,--; neinvestiční Kč 13 080,--).
Celkem dotace: 200 000 Kč; vlastní zdroje 201 144 Kč; CELKEM 401 144,00 Kč

aktualizováno: 17. 11. 2020 23:51, OI Admin

Novinky z volného času a mateřské školy

Obec Volný čas

aktualizace galerie: 20. 5. 2021

Čarodějnice 2021

  • OI Admin

aktualizace stránky: 19. 11. 2020

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází uprostřed obce Libotov. Krásná příroda v okolí láká k vycházkám a poznávání. Vlastními prožitky se děti nenásilnou formou učí. Pobyt dětí v mateřské škole zpestřujeme různými akcemi. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Hankově domě, pernamentka do ZOO ve Dvoře Králové n/L umožňuje našim nejmenším pozorovat exotická zvířata v různém ročním období, navštěvujeme výstavy, pořádáme exkurze, výlety, besídky pro rodiče, vystupujeme pro veřejnost.

Mateřská škola
Obec Volný čas

aktualizace galerie: 19. 11. 2020

Den dětí 2009

  • OI Admin
Obec Volný čas

aktualizace galerie: 19. 11. 2020

Den dětí 2004

  • OI Admin
Volný čas

aktualizace galerie: 19. 11. 2020

2.ročník volejbalového turnaje 2011

  • OI Admin
Obec Volný čas

aktualizace galerie: 19. 11. 2020

Den dětí 2007

  • OI Admin