Retrospektivní vývoj obyvatelstva

rok

Počet obyvatel

celkem

muži

ženy

1869

4461900

3621930

3701950

2491961

260

128

132

1970

216

110

106

1980

193

98

95

1990

166

80

86

1994

160

79

81

2005

183

88

95

2006

179

87

92

2007

184

96 

88

2008

187

90

97

2009

187 

90 

97

2010

185

87

98

20111818695
2012184 92 92 
20131889494

Věková struktura: 1.1.2014 Libotov

dospělí

děti

celkem

Muži

Ženy

Muži

Ženy

počet

věk

počet

věk

počet

věk

počet

věk

počet

věk

76            44,80

78            50,22

18              7,39

16            10,56

188            40,55

Počet oslavenců

věk 
60 let                                                                           3
70 let                                                                           0
nad 70 let                                                                  16
celkem                                                                       19

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI

aktualizováno: 10. 2. 2021 08:46, OI Admin

Novinky z obce

Obec Volný čas

aktualizace galerie: 20. 5. 2021

Čarodějnice 2021

  • OI Admin

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje:

Oficiální název:
Obec Libotov

Přidružené části:
Malý Libotov

Obec

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Libotov je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.

Obec
Obec

aktualizace galerie: 10. 2. 2021

Libotov v zimě

  • OI Admin

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Ortografický snímek

Obec

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Libotov z ptačí perspektivy

Obec