Obec Libotov je složena ze dvou částí a to Libotova a Malého Libotova (Liebthal – v překladu milé údolí)

Katastrální výměra obce je 425 hektarů. Velká část půdy je hlinitá, menší písčitá. na mnoha místech se nacházejí pískovce, byly zde i pískovcové lomy. Obec obklopují lesy jehličnaté a smíšené. Obec je ponejvíce vystavěna po obou stranách silnice Dvůr Králové Dubenec a Dvůr Králové Hřibojedy. Uprostřed obce  na mírném kopečku stojí kaplička zasvěcená Sedmibolestné P. Marii. Kaple byla postavena r. 1778. Je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 39727/6-5090

Obec Libotov  byla původně majetkem českých královen, později města Dvora Králové nad Labem, od bitvy na Bílé hoře žírečských jezuitů. Roku 1547 se dvorští účastnili odporu proti Ferdinandovi a za účast na protihabsburském odboji ztratili svoje jmění a císař odňal městu Libotov a prodal jej Janovi z Pernštejna. Ten zase prodal ves roku 1548 českému šlechtici Janu staršímu Rodovskému z Hustířan. Po Bílé hoře připadl Libotov žírečským jezuitům.

V současnosti má Libotov 176 obyvatel. V obci je mateřská škola, kterou navštěvují děti i z ostatních vesnic, a dokonce i ze Dvora Králové. Starší děti dojíždějí do Základní školy do Dubence a Dvora Králové. 

Obec Libotov má krásné okolí, skýtá mnoho vycházek a výletů. Nejkrásnější jsou do nedalekého Kuksu a Betléma. Na jaře z rozkvetlé třešňové aleje uvidíte Krkonoše – Sněžku jako na dlani. Milovníci cykloturistiky si zde také přijdou na své. Po vyznačených cyklostezkách se dostanou na Zvičinu, do Kuksu, Betléma, Hořic, ale i na Ameriku, kde jsou velká golfová hřiště a zastřešená jízdárna. Silnice jsou klidné, takže jsou vhodné i pro rodinnou turistiku.

V samotném Libotově můžete shlédnout mistrovská utkání v kopané, hasickou soutěž ,, O pohár zastupitelstva obce" a turnaj  v kopané , každoročně se účastnit Dětského dne, nebo si zahrát volejbal, tenis, nohejbal na novém umělém povrchu. Rovněž jsme přijali patronát nad Hustířankou Cup po dva roky jako pořadatelé a dvakrát pořádali turnaj v odbíjené smíšených družstev o Pohár Obce Libotov.

V roce 2011 bylo vybudováno z POV Královéhradeckého kraje dětské hřiště, které tak rozšířilo sportovní areál i pro naše nejmenší.

aktualizováno: 10. 2. 2021 08:40, OI Admin

Novinky z obce

Obec Volný čas

aktualizace galerie: 20. 5. 2021

Čarodějnice 2021

  • OI Admin

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje:

Oficiální název:
Obec Libotov

Přidružené části:
Malý Libotov

Obec

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Libotov je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.

Obec
Obec

aktualizace galerie: 10. 2. 2021

Libotov v zimě

  • OI Admin

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Ortografický snímek

Obec

aktualizace stránky: 10. 2. 2021

Libotov z ptačí perspektivy

Obec