Vítejte na stránkách obce Obec Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

vyvěšeno: 30. 4. 2012

Obecně závazná vyhláška číslo: 1/2012

 

Obec Libotov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2012 podle § 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmo d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 49812002 Sb. a podle § 10 pozdějších předpisů písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění vydává obecně závaznou vyhlášku.