• ředitelka ředitelka

Dětský den ve školce plný soutěží, tance jsme nakonec oslavili dobrůtkami a odměnou. Děti si svůj den moc užily.