Nalezeno: 76 výsledků

Zápisy ze zasedání

17. 11. 2020


Povinně zveřejňované informace

27. 5. 2021

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí

13. 6. 2020

 • OI Admin
 • 91


Zápis dětí

13. 6. 2020

 • začíná v - končí v
 • Mateřská škola Libotov


Soutěž o nejhezčí čarodějnickou dekoraci

13. 6. 2020

 • začíná v - končí v
 • Libotovská pergola

Zašlete nám fotografii čarodějnické dekorace před Vaším domem, fantazii se meze nekladou. Vítěž/vítězka získá balíček hodnotných cen a zápis na putovní koště v libotovské pergoly.

Pozvánka na schůzi ZO

20. 5. 2021

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Program:

1. Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele

2. Schválení programu zastupitelstva

3. Kontrola usnesení

4. Výstavba cesty v rámci pozemkových úprav

Pozvánka na schůzi ZO

20. 5. 2021

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Program:

1. Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele 2. Schválení programu zastupitelstva
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočet obce a MŠ na rok 2021
5. Dotace v roce 2021 6. Různé

Pozvánka na ZO

14. 6. 2021

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Program:

 1.  Schválení ověřovatelů zápisu
 2. Volba zapisovatele
 3. Schválení programu zastupitelstva
 4. Kontrola usnesení
 5. Závěrečný účet MŠ za rok 2020 a účetní závěrka
 6. Znak a vlajka obce
 7. Žádost ZŠ Dubenec
 8. Různé

Volby do poslanecké sněmovny ČR 2017, jmenování zapisovatele

 • datum vyvěšení:21.08.2017
 • datum svěšení:26.10.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 • datum vyvěšení:27.08.2016
 • datum svěšení:09.10.2016

Počet volebních okrsků, počet členů komise a jmenování zapisovatele volební komise

 • datum vyvěšení:08.08.2018
 • datum svěšení:07.10.2018