Drobečková navigace

O Libotovu > Aktuality > Sucho je vážné, vodoprávní úřad zakázal odběr povrchových a podzemních vod

Sucho je vážné, vodoprávní úřad zakázal odběr povrchových a podzemních vodVodoprávní úřad Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vydal ve čtvrtek 6. srpna formou vyhlášky Opatření obecné povahy při nedostatku vody. V celém správním obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem se tak ode dneška až do odvolání zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků, vodních nádrží na vodních tocích a také odběr podzemních vod z domovních studní za účelem plnění zahradních bazénů, zálivky zatravněných ploch, kropení zpevněných ploch, mytí aut a jiné techniky. Zákaz se týká všech 28 obcí správního obvodu a jednotlivé obecní úřady vyvěsí vyhlášku na svých úředních deskách.

Podle týdenní zprávy o hydrometeorologické situaci a suchu na území České republiky, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, je stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech v okrese Trutnov silně pod normálem. „Vodnosti se budou udržovat na stávající úrovni a průtoky budou stagnovat nebo dále slabě klesat. U podzemních vod lze očekávat v následujícím období nadále mírný pokles,“ uvádí se dokonce ve zprávě Hydrologická situace na území ve správě Povodí Labe, s. p., k 31. červenci 2015.

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami. Vzhledem ke vzniklé situaci „sucha“ mohou jednotliví provozovatelé vodovodů omezit odběratele ve využití pitné vody.

V případě dalšího zhoršení situace může dojít k dalším omezením a zákazům, které vydá vodoprávní úřad.

Text vyhlášky Opatření obecné povahy při nedostatku vody


Menu

Užitečné odkazy

1234.jpg

www.czechpoint.czwww.hustiranka.cz

Královéhradecký kraj

www.kr-kralovehradecky.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz/doma-je-doma/

www.portal.gov.cz

P1010055[1].jpg

P1010027[2].jpg